miercuri, 13 octombrie 2010

Programul de preluare a cererilor de cazier judiciar, se extinde cu o zi

FOTO: www.informatiadevest.ro
Începând cu data de 18.10.2010, la Poliţia Municipiului Beiuş se extinde cu încă o zi programul de preluare a cererilor de cazier judiciar şi eliberare a certificatelor de cazier judiciar.


Astfel programul la acest ghişeu va fi următorul:
- LUNI, MIERCURI, VINERI - de la 9,00 la 12,00


Eliberarea certificatului de cazier judiciar se face pe loc, pentru persoanele care :
- sunt născute în România şi au atribuit CNP;
- nu sunt înscrise în cazierul judiciar (nu sunt cunoscute cu antecedente penale);
- depun cererea la unitatea de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu / reşedinţă.


Cererea poate fi depusă personal sau prin împuterniciţi, pe baza unei împuterniciri notariale, la subunitatea de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu / reşedinţă.


Actele necesare în vederea eliberării certificatului de cazier judiciar:


- cerere tip pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar (formular tip, se completează pe loc, la ghişeu) completată cu datele de stare civilă şi motivată;
- actul de identitate în original şi aflat în termen de valabilitate (cartea de identitate, paşaport/permis de şedere, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate).
- timbru fiscal în valoare de 2 lei, care se poate achiziţiona de la orice unitate poştală;
- chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare a serviciului, în valoare de 10 lei, care se poate achita la unităţile Trezoreriei statului.
În situaţia în care cererea se depune prin împuterniciţi, aceasta va fi însoţită şi de procură autentificată în condiţiile legii, care se va depune în original, dacă procura are ca obiect obţinerea certificatului de cazier judiciar sau în copie, dacă procura are ca obiect generic ce presupune şi obţinerea certificatului de cazier judiciar. Copia va fi însoţită de original.


Certificatul de cazier judiciar este valabil 6 luni de la data eliberării. sursa: www.informatiadevest.ro

beius-alexlsu.blogspot.com - Ştiri Beiuş

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Loading