joi, 12 aprilie 2012

Măsuri şi recomandări pentru prevenirea incendiilor în perioada Sărbătorilor PascaleFoto: Wikipedia
Pentru pregătirea şi desfăşurarea unor sărbători liniştite, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” veghează pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie şi siguranţă a cetăţenilor şi evitarea producerii unor evenimente nedorite.


Astfel, în această perioadă, premergătoare Sărbătorilor Pascale, în scopul preîntâmpinării producerii de incendii pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, cadrele Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” verifică modul în care sunt respectate normele de apărare împotriva incendiilor, acordând sprijin şi îndrumare în acest domeniu la 42 de lăcaşuri de cult din întreg judeţul. În cadrul controalelor efectuate se urmăreşte în mod special înlăturarea cauzelor potenţial generatoare de incendiu (instalaţii electrice cu improvizaţii, instalaţii de încălzire), dotarea cu mijloace de primă intervenţie şi instruirea personalului pentru intervenţia în caz de producere a unui incendiu.


Totodată, în noaptea de Înviere, peste 200 de pompieri militari din cadrul unităţii şi subunităţilor vor desfăşura acţiuni de asigurare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor în lăcaşuri de cult, şi evacuare în caz de urgenţă.


Întrucât de Sfintele Sărbători ale Paştelui credincioşii se îndreaptă în număr foarte mare spre lăcaşurile de cult, se cuvine să reţinem atenţia tuturor acestora, precum şi slujitorilor bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor să asigure şi să vegheze la respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, pentru evitarea unor evenimente de natură să pericliteze viaţa persoanelor şi integritatea patrimoniului istoric şi cultural cuprins în cadrul unităţilor de cult.

 Pentru siguranţa dumneavoastră şi protejarea lăcaşurilor de cult, vă rugăm să respectaţi următoarele sfaturi:

1. ACCESUL credincioşilor în incinta lăcaşului de cult să fie permis în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării accidentelor, iar pentru evitarea supraaglomerării bisericii, se recomandă ca aceste manifestări religioase să se organizeze în exterior; 
 2. INSTRUIREA cetăţenilor înaintea începerii manifestărilor religioase de către slujitorii bisericii, pentru cunoaşterea regulilor ce trebuie respectate în biserică, de către credincioşi, în scopul prevenirii incendiilor, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare în situaţia izbucnirii unui incendiu, pentru păstrarea calmului şi evitarea panicii pe durata evacuării construcţiei în cazul unei situaţii de urgenţă; 
 3. MENŢINEREA prin blocare a uşilor de acces / evacuare în poziţie deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase;
 4. PARCAREA autocarelor sau autoturismelor personale să se facă astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale pompierilor; 
 5. MARCAREA vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol, pentru evitarea producerii de accidente;
6. APRINDEREA şi aşezarea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens (în exteriorul construcţiei şi la distanţa de siguranţă faţă de vegetaţie sau elemente combustibile); 
 7. SUPRAVEGHEREA permanentă a lumânărilor căzute sau consumate, a mijloacelor de încălzire ale lăcaşurilor de cult, precum şi interzicerea fumatului. După terminarea slujbelor religioase, se va asigura scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice şi instalaţiei de iluminat; 
 8. AMPLASAREA mijloacelor de încălzire şi a lumânărilor la distanţe de siguranţă faţă de materialele combustibile, precum mobilierul din lemn, perdele, covoare sau feţe de masă şi supravegherea acestora pe tot timpul funcţionării, atât în biserici, cât şi în locuinţe; 
 9. DEPLASAREA oamenilor cu lumânările aprinse, pietonal sau în autovehicule, se va face cu mare atenţie, astfel încât flacăra să nu fie în apropierea hainelor şi părului acestora ori a obiectelor combustibile; 
 10. DOTAREA obligatorie a lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare, dublată de instruirea corespunzătoare a personalului. 


În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, se acţionează imediat pentru: 
  •  asigurarea operativă a evacuării persoanelor din incinta bisericii şi a valorilor adăpostite în lăcaşul de cult; 
  •  anunţarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de urgenţă 112; 
  •  desfăşurarea primei intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare.
beius-stiri.blogspot.com

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Loading