Colegiul Tehnic Ioan Ciordas Beius

Institutia are o vechime mai mare de un secol, fiind înfiinţată ca şi şcoală de ucenici în 1885-1886. În anul şcolar 1889-1890, şcoala avea 34 de elevi care învăţau următoarele meserii: zidar, pantofar, cizmar, cojocar, croitor, fierar, brutar, tinichigiu, măcelar, strungar, comerciant, rotar, legător de cărţi şi lăcătuş.


Din anul şcolar 1974-1975, şcoala asimilează şi cursul liceal, devenind Liceu Industrial ,lărgind structura profilurilor, pentru o mai bună integrare în viaţa socială. Începând cu 1990, şcoala s-a diversificat profilurile, prin introducerea specializărilor: economic, arte plastice, informatică, şi totodata a fost integrat şi învăţământul gimnazial cu profil de arte plastice. 


Titulatura a fost schimbată în Grup şcolar industrial, iar în prezent Colegiu Tehnic, denumirea actuală fiind dată conform Ordinului 4865/2006 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Este singura şcoală din oraş care pregăteşte forţa de muncă calificată în domeniul meseriilor solicitate de agenţii economici, în 23 de sali de clasă, 14 cabinete, 10 laboratoare, 13 ateliere, bibliotecă cu peste 20.000 de volume, sală de gimnastică şi teren de sport amenajat cu gazon sintetic. Dotările multimedia sunt moderne, cu acces la internet.


sursa: primariabeius.ro


beius-stiri.blogspot.com
Loading